کارتریج لیزری Samsung

 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SL-M2020W, SL-M2070FW/XAA ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D111S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1000 برگ A4

  470,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-3405 / SCX-3405FW / SCX-3405W / SF-760 / ML-2160 / ML-2165 / ML-2165W / ML-2168 / ML-2164 / ML-2164W / SCX-3400 / SCX-3400F ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D101L ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  390,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: ML-2525 , ML-1915 , ML-2580N , SCX-4600 , SCX-4623F , SF-650P ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-D105L ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  400,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: ML 5100, 5100P, 515, 530, 531P ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SF-5100D3 SAMSUNG ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  310,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG MLT-D109S / SCX 4300 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D109S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  390,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-4551N / ML-4551NDR / ML-4551ND / ML-4050 / ML-4050N ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-D4550B ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 10000 برگ A4

  395,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-3051N / ML-3051ND ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-3050B ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 8000 برگ A4

  410,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-2250 / ML-2251N / ML-2251NP / ML-2251W / ML-2252 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-2250D5 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 5000 برگ A4

  380,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG XPRESS SL-M2625 / 2825 / 2826 /.M2675 / 2676 / 2875 / 2876 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D116L ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  450,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-4650, 4655 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D117S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-2950 / 2955 / SCX-4705 / 4726 / 4727 / 4728 / 4729 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D103S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  340,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-4100 / SCX-4150 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SCX-4100D3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-1010 / ML-1200 / ML-1210 / ML-1250 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-1210D3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-2550 / ML-2551N / ML-2552W ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-2550DA ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 10000 برگ A4

  495,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-3310 / SCX-4833 / SCX483X / SCX-563X / SCX-573X / ML-331X / ML-371X ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D205L ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 5000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-4824FN / SCX-4828FN ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D209S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  440,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Samsung ML-D2850B ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D2850 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4

  390,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SF-560R / 565PR ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SF-D560RA ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  260,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-1410 / ML-1500 / ML-1510 / ML-1510B / ML-1710 / ML-1710P / ML-1710D / ML-1740 / ML-1750 / ML-1755 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-1710D3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  280,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-4200 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SCX-D4200A ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  360,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG MLT-D108S / SCX-1640 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D108S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  265,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Samsung ML-1660 , ML-1665,ML-1667 , SCX-3200 , SCX-3205 , SCX-3217 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D104S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  380,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-1610 / ML-1615 / ML-1620 / ML-1625 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-1610D2 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SF-560 / SF560P / SF-565P / SF-750 / SF-755 / SF-775P / SCX-4016 / SCX-4116 / SCX-4214 / SCX-4216 / SCX-4216F ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SCX-4216D3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  230,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-4521D3 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SCX-4521D3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  360,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMUSUNG PRO X PRESS PRINTERS : SL-M3320 / SL-M3820 / SL-M4020 / M3370 / M3870 / M4070 / M3320ND / M3820DW / M4020ND / M3370FD / M3870FW / M4070FR ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D203L ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  410,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG SCX-6320F / SCX- 6220 / SCX-6520FN ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SCX-6320R2 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG ML-1630 / ML-1630W / SCX-4500 / SCX-4500W ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-D1630A ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  310,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Samsung ML-2010 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-2010D3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  610,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: پرینتر 3750ND / پرینتر 3750 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT-D305L ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  950,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG sCX-6345N ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: SCX-D6345A ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: پرینتر ML-3471 / پرینتر ML-3471ND ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML-D3470B ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 10000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG CLP-315 /CLP 310W / CLX-317FN / CLX-317FW ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: CLT-K409S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1000 برگ A4

  990,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG CLP-325W / CLX3185FW / CLX-3185 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: CLT-K407S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1000 برگ A4

  1,500,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: CLP300 / CLX 2160 / CLX3160 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: CLP 300A ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: SAMSUNG 410W, 365W ✔ دارای ضمانت و گارانتی ✔ کد محصول: CLT-K406S ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Samsung ML 3560 , 3561N ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: ML 3560 SAMSUNG ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 12000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Samsung ML-1660, 1665, 1667, 1670, 1671, SCX-3200, 1675, 1676, 1677, 1665K, 1860, 1865, 1865, 1867, ML-1660K, 1865W, 3205, 3205W, 3207 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: MLT D1043S  SAMSUNG ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

در مورد مشتریان وفادار چه قدر می‌دانید؟ برند سامسونگ، از آن دسته برندهایی است که مشتریان وفادار خود را دارد، آنهایی که نام برند، دلیل اصلی انتخابشان برای خرید است. بنابراین این کمپانی از یک جایی به بعد تصمیم به ساخت پرینترهای اداری و خانگی گرفت. لازم به ذکر است که در این زمینه بسیار موفق عمل کرده و توانسته است دستگاه‌های با کیفیتی را وارد بازار کند. سامسونگ هم مانند سایر برندها، پرینترهای مختلف، با کارایی مناسب را تولید کرده است، که به دو دسته اصلی رنگ و سیاه و سفید تقسیم شده است. پرینترهای لیزری سامسونگ، با توجه به نوع استفاده و قدرت دستگاه، انواع مختلفی از چاپ را در اختیار شما قرار می‌‌دهند. این موضوع هم به انواع کارتریج سامسونگ برمی‌گردد که شما با توجه به دستگاه پرینتر انتخابی‌تان، باید از کارتریج پرینترهای لیزری سامسونگ، به جمع‌آوری اطلاعات بپردازید.

کارتریج اصلی سامسونگ

از سال ۲۰۰۹ به بعد، سامسونگ از لیبل‌های امنیتی با بارکد دو بعدی برای کارتریج‌های خود استفاده می‌کند. اگر زاویه دید خود نسبت به لیبل سامسونگ را ۶۰ درجه تغییر دهید، رنگ سفید روی لیبل مایل به آبی یا رنگ کبود می‌شود، در حالی که به‌طور همزمان، رنگ نوشته‌ی“Samsung”  از آبی به سمت طلایی متمایل خواهد شد. اگر متوجه این دو تغییر رنگ همزمان نشدید، یعنی محصول شما تقلبی است. ضمنا دقت کنید که لیبل یک محصول اصل سامسونگ هیچ‌گاه رنگ پریده و صدمه دیده نیست.

قیمت کارتریج لیزری سامسونگ

کارتریج‌های لیزری سامسونگ، به صورت رنگی و سیاه و سفید در بازار وجود دارد. برای تعویض کارتریج پرینترهای لیزری سامسونگ، باید به مدل پرینتر هم دقت کنید. کارتریج پرینترهای لیزری مشکی سامسونگ، عمر بیشتری برای مصرف دارند. با انتخاب کارتریج، شما در حال چیدن مقدمات کیفیت چاپ هستید. لازم است بدانید برخلاف قیمت مناسبی که پرینترهای سامسونگ، نسبت به سایر پرینترها دارند. قیمت کارتریج پرینترهای سامسونگ، به نسبت بقیه کارتریج‌ها، ممکن است بالا باشد. بنابراین، شما بایست خرید کارتریج پرینترهای سامسونگ را از مراکز معتبر انجام دهید، تا از قیمتی که پرداخت می‌کنید، مطمئن باشید.    

خرید کارتریج پرینترهای سامسونگ

به طبع شما برای خریدهای سازمانی خود، به استعلام قیمت نیاز دارید؛ یا در صورتی که پرینترهای خانگی سامسونگ را استفاده می‌کنید، قبل از هر چیز، به دانستن قیمت کارتریج پرینترهای سامسونگ، نیازمندید. شما از طریق مراجعه به لیست قیمت موجود در وب‌سایت فروشگاه اینترنتی اچ‌ پی گالری، می‌توانید از قیمت‌ها اطلاع پیدا کنید و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی موجود، با ما در تماس باشید.

چگونه کارتریج سامسونگ را شارژ کنیم؟

لازم است موضوع تعویض و یا شارژ کارتریج سامسونگ را به شما یادآور شویم. شاید شما فکر کنید که شارژ کارتریج در محل، کار سودمندی برای شرکت شما است. اما بهتر است دقت کنید، در صورتی که اطلاعات کاملی از شارژ کارتریج ندارید، بهتر است برای انجام آن اقدام نکنید. چون در صورتی که افراد غیرفنی به انجام این کار بپردازند، دستگاه شما با آسیب‌هایی رو‌به‌رو می‌شود که ممکن است قابل جبران نباشند. همین‌طور پودر تونر، ماده‌ای سرطان‌زا است و در صورتی که شما قصد شارژ کارتریج در محل را داشته باشید، به سلامت خود آسیب جدی وارد کرده‌اید. مورد دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که کارتریج پرینتر شما کاملا تمیز نمی‌شود و تونر باقی‌مانده در کارتریج، امکان ورود آسیب به پرینتر را ایجاد می‌کند. در اچ‌پی گالری، همه جوانب در نظر گرفته شده و تشکیلات کاملی برای تمیز کردن کارتریج و شارژ دوباره آن در دسترس کارشناسان قرار دارد که شما می‌توانید با اطمینان خاطر، پرینترهای خود را به ما بسپارید. 

نماد اعتماد الکترونیکی

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

مشاوره رایگان و سفارش تلفنی 021-88851183