لوازم جانبی کارتریج

 • ✔ قابل استفاده در: FAX-L150 / FAX-L170 / FX-410 / MF-4730 / MF-4870dn / MF-4410 / MF-4550d / MF-4750 / MF-4890dw / MF-4430 / MF-4570dn / MF-4780w / MF-4420w / MF-4550 / MF-4580dn ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 78Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 1005 / 1006 / P1505 / M1522 / M1120 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 36Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP1102 /1132 /1212 /1214 /1217 /1109 /127 /125 /225 /127DW /127FN ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 85Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  35,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 1102 /1132 /1212 /1214 /1217 /1109 /127 /125 /225 /127DW /127FN ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 83Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 1005 /1006 /P1505 /M1522 /M1120 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 35Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 2035 / 2055 / 401 / PRO 400 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 80A

  42,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: hp 1010 / 1020 / 1018 / 1022 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 12Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: FAX - L95 - L100 - L200 - MF - 4100 - 4300 -Series ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: Canon FX10جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: hp 1320 / 2015 / 2014 / 1160 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 49Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: hp 1320 / 2015 / 2014 / 1160 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 53Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  30,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 4200 , HP 4200L ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 38Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  110,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP Color Laserjet M252, M252dw, M277n, M252N, M277dw ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 201Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP CP5225dn - CP5225 - CP5225n ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد - تا 3 بار ✔ کد محصول: HP 307Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  120,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP LaserJet P2030 / P2035 / P2035n / P2050 / P2055d / P2055n / P2055x / 400 / M425dw / M425dn / M401dn / M401n / M401d / D1120 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 05Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  42,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Canon i-SENSYS LBP6230dw / LBP6200dw / LBP6200d ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: Canon 726جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 2014 / 1320 / 1160 / 2015 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 53Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 2014 / 1320 / 1160 / 2015 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 49Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Canon LaserJet Printer LB3250 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: Canon 713جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Canon LaserJet Printer LB3010 / 3100 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: Canon 712جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Canon LBP-6020B / MF-3010 / LBP-6020 / LBP-6000B ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: Canon 725جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Canon LBP-6020B / MF-3010 / LBP-6020 / LBP-6000B ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: Canon 728جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP M125 / M127 / M225 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 83Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP 1212 / 1214 / 1217 / 1132 / 1102 / 1102 / 1109 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 85Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP LaserJet Printers: P1005, p1006 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 35Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP LaserJet Printers: P1566, p1606 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 78Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: HP P1505 / M1522 / M1120 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 36Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: FAX - L95 - L100 - L200 - MF - 4100 - 4300 -Series ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: Canon FX10جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: hp 1010 / hp 1020 / hp 1018 / hp 1022 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 12Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: hp 1000 / 1200 / 1300 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 15Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: hp 1000 / 1200 / 1300 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: HP 13Aجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  22,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ نوع: وایپر بلید ✔ دستگاه های سازگار: HP LaserJet P2032, P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: ML 2160, 2162, 2164,2165, 2165W, 2167, 2168, 2168W,SCX3400, 3405, 3405F, 3405FW, 3407, SF-760P ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4 ✔فروش به صورت تکی و عمدهجهت اطلاع از موجودی و قیمت کالا تماس بگیرید

  45,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: HP LaserJet P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217 ✔ کارتریج های سازگار: HP CB453 / 436 / 278 / 285 / 364A / 255A / 505A / 280A ✔ توان چاپ: 1600 برگ A4 ✔فروش به صورت تکی و عمده

  25,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی، قرمز، آبی، زرد ✔ پرینترهای سازگار: HP LaserJet CP1025, 1415, 1215, 2025, 4025, M351, M551, M251 ✔ کارتریج های سازگار: HP CE310A-CE313A, CE320A-CE323A, CB540A-CB543A, CC530A-CC533A, CF210A-CF213A, CE260A-CE263A, CE400A-CE403A ✔ توان چاپ: تشخیص خودکار ✔فروش به صورت تکی و ست کاملجهت اطلاع از موجودی و قیمت کالا تماس بگیرید

  100,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی، قرمز، آبی، زرد ✔ پرینترهای سازگار: HP Color LaserJet Pro M452dw, 452dn, 452nw, MFPM477fnw, M477fdn, M477fdw ✔ توان چاپ: 2300 برگ A4 ✔فروش به صورت تکی و ست کاملجهت اطلاع از موجودی و قیمت کالا تماس بگیرید

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Sharp AM 410 ✔ توان چاپ: 5000 برگ A4 ✔فروش به صورت تکی و عمدهجهت اطلاع از موجودی و قیمت کالا تماس بگیرید

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: SAMSUNG SCX-3405 / SCX-3405FW / SCX-3405W / SF-760 / ML-2160 / ML-2165 / ML-2165W / ML-2168 / ML-2164 / ML-2164W / SCX-3400 / SCX-3400F ✔ دارای ضمانت و گارانتی ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد ✔ کد محصول: Samsung ML-101جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  50,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Samsung ML-D2850B ✔ دارای ضمانت و گارانتی ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد ✔ کد محصول: Samsung ML-D2850جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  35,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: Samsung ML-1660 , ML-1665,ML-1667 , SCX-3200 , SCX-3205 , SCX-3217 ✔ دارای ضمانت و گارانتی ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد ✔ کد محصول: Samsung MLT-D104Sجهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  40,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ قابل استفاده در: SAMSUNG ML-2250 / ML-2251N / ML-2251NP / ML-2251W / ML-2252 ✔ دارای ضمانت و گارانتی ✔ قابلیت شارژ مجدد: دارد ✔ کد محصول: Samsung ML-2250D5جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

  35,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

کارتریج یکی از قطعات ضروری چاپگر ها و پرینترها می باشند که کار اصلی چاپ را بر عهده دارد. کارتریج ها دارای دو نوع لیزری و جوهر افشان می باشند. هر یک از انواع کارتریج ها در برند های مختلف تولید شده و در فروشگاه موجود می باشند. کارتریج ها دارای لوازم جانبی و یدکی می باشند که در این بخش از فروشگاه موجود می باشند. انواع این لوازم جانبی شامل درام، مگنت، فوم رول، چیپست و انواع بلید می باشد. هر یک از این لوازم جانبی در بخش هایی از کارتریج ها کاربرد دارند و در صورت نیاز می توانید از فروشگاه اچ پی گالری تهیه نمایید.

فروشگاه اچ پی گالری عرضه کننده انواع لوازم جانبی کارتریج

نماد اعتماد الکترونیکی

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

مشاوره رایگان و سفارش تلفنی 021-88851183