کارتریج جوهرافشان HP

 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 450ci/cbi/wbt- 5160- 5550- 5650- 5652- 9600- 9650- 9680 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهری HP 56 Black  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهر HP 56 Black  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 450ci/5145- 5150- 5151- 5550- 5552- 5650- 5652- 5655 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهری HP 57 COLOR  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهر HP 57 COLOR  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 710C- 720C- 815C- 820CXI- 830C- 850C- 870CXI- 880C- 890C ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهری HP 45 Black  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهر HP 45 Black 

  850,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 920C- 930C- 948C- 950C- 955C- 960C- 970CXI- 990CXI- 1180C ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 78 COLOR  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 78 COLOR 

  850,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: قرمز / زرد / مشکی / آبی / فوتو ✔ پرینترهای سازگار: 3070A-5510-5520-6510-6520-7510-7520-B109a-B109n-B110a-3520 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 564  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 564

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / آبی / زرد/ قرمز / فوتو ✔ پرینترهای سازگار: C5383 / B8553 / C6383 / D5463 B010B / B109C / B109G ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 178  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 178 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / آبی / زرد / قرمز ✔ پرینترهای سازگار: K550-K5400-K8600-L7480-L7580-L7590-L7680-L7780 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 88  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 88  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  6600 - 6700 - 7610 - 7612 - 7510 - 6100 - 7110 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 932 BLACK  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 932 BLACK 

  600,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: زرد / آبی / قرمز / مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  6600 - 6700 - 7610 - 7612 - 7510 - 6100 - 7110 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 933   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 933

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  3745 / 3744 / 3650 / 3550 / 3535 / 3420 / 3325 / 3320 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان  HP 27 Black  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان  HP 27 Black 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 5850- 4105- 4110- 4212- 4215- 4219- 4252- 4255- 6110- 1110 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 28 COLOR  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 28 COLOR

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  5780 . 5360 . 5280 . 4599 . 4580 . 4480 . 438. . 4345 . 4280 . 4360 . 6480 . 4260 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 74 BLACK  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 74 BLACK 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 6310 . 4810 . 3180 . 1510 . 7830 . 4160 . 5440 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 92 BLACK  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 92 BLACK 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 6310 . 4810 . 3180 . 1510 . 7830 . 4160 . 5440 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 93 COLOR  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 93 COLOR 

  230,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / آبی / زرد / قرمز ✔ پرینترهای سازگار: B8550 . C5324 . C5380 . C6324 . C6380 . D5460 . B010A . B109A . B110 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 364   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 364  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: زرد آبی قرمز ✔ پرینترهای سازگار: C4280- 4345- 4380- C4480- C4580- 4599- 5280- D5360- J5780 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 75  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 75  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 2130 HP ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 123   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 123  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: HP 3630 / HP 2130 / HP 4520 / HP 1112 / HP 4510 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 63  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 63

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 4515 / 4645 / 3545 / 2645 / 3515 / 1515 / 2545 / 2515 / 1015 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 650  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 650

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 202 / 252 / 5575 ✔ دارای ضمانت و گارانتی  ✔ کارتریج جوهرافشان HP 651   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان  HP 651  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 5275 - 3790 - 5675 - 4675 - 4835 - 3835 - 3787 - 3785 - 3775 - 3636 - 3635 - 2135 - 1115 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 652   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 652

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی / مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 2545 / 1000 / 1010 / 1050 / 1050A / 1050 / 1510 / 1512 / 1514 / 2050 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 301  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 301

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 1015 - 2515 - 1515 - 2545 - 2645 - 3515 - 3545 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 662   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان  HP 662  

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: HP 251dw ,276dw, 8100 , 8600 ,8600 e ,8610, 8620, 8630 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 950 چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره

  550,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: آبی / قرمز / زرد ✔ پرینترهای سازگار: HP 251dw ,276dw, 8100 , 8600 ,8600 e ,8610, 8620, 8630 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 951 چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / آبی / زرد / قرمز ✔ پرینترهای سازگار: 4625 / 4615 / 3525 / 5525 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 655   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 655

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / رنگی ✔ پرینترهای سازگار: پرینتر اچ پی D1663 / پرینتر اچ پی D2563 / پرینتر اچ پی D2663 / پرینتر اچ پی D5563 / پرینتر اچ پی F2423 / پرینتر اچ پی F2483/ پرینتر اچ پی F2493 /  ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ توان چاپ: 200 برگ ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 121

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 1050A/ 2000/ 2050/ 2050A/ 2050Se/ 2054A/ 3000/ 3050/ 3050A ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ توان چاپ: 120 برگ

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: D4163- 6313- H470- H470b- H470wbt- K7103- 2573- 8053- c4183- d5063- d5163-5943 - 6943-6983 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابل مقایسه با کیفیت جوهرافشان  HP 129 BLACK  ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ توان چاپ: 420 برگ A4 ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان اچ پی HP 129 BLACK 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 5943-6543-6543d- 6623- 6843- 6843d- 6943- 6983- 9803- 9803d- 6313- 7213 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابل مقایسه با کیفیت جوهرافشان  HP 130 ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ توان چاپ: 860 برگ ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان  HP 130

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 460C- 460cb- 460wbt- 460wf- 5743- 6543- 6543d- 6623- 6843- 6843d ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 131  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 131

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: قرمز / آبی / زرد ✔ پرینترهای سازگار: 460c- 460cb- 460wbt- 460wf- 5743- 5943- 6543- 6543d- 6623- 6843- 6843d- 6943 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابل مقایسه با کیفیت جوهر افشان HP 134 COLOR  ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ برند : اچ پی / HP ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان  HP 134 COLOR 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: قرمز / آبی / زرد ✔ پرینترهای سازگار: 460c- 460cb- 460wbt- 460wf- 5743- 5943- 6543- 6543d- 6623- 6843 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ قابل مقایسه با کیفیت جوهرافشان  HP 135 Color  ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ برند : اچ پی / HP ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان  HP 135 Color 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  ناموجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ پرینترهای سازگار: 5443 / 1513S / 1513 / D5163 / C4163 / C4183 / C3183 / 2573 / 6313 / D4163 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان  HP 136 COLOR  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 136 COLOR 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: D4263 /  D4363 /  J5783 /  J6413 /  C4273 /  C4283 /  C4343 /  C4383 /  C4473 /  C4483 /  C4583 /  C5283 /  C5363 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 140 BLACK  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 140 BLACK 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ پرینترهای سازگار: D4263 /  D4363 /  J5783 /  J6413 /  C4273 /  C4283 /  C4343 /  C4383 /  C4473 /  C4483 /  C4583 /  C5283 /  C5363 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 141  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 141

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 950 / 750 / 500 / 3820 / 948C / 920C / 845C 810C / V40 / 5110 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 15D BLACK  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 15D BLACK  

  400,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: آبی / آبی روشن / صورتی / زرد / قرمز ✔ پرینترهای سازگار: 7463 / 3213 / 3313 / 8253 / 5183 / 6238 / 7183 / 7283 / 8183 / 7163 / 7263 / 7363 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 177  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 177

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: 4660 / 4500 / J4580 / 4500 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 901 BLACK  چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 901 BLACK 

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی / آبی / زرد / قرمز ✔ پرینترهای سازگار: 6000 / 6500 / 7000 / 7500A / 6500A ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کارتریج جوهرافشان HP 920   چاپ با کیفیت و جذاب ✔ قابلیت تعویض: تعویض آسان در خانه یا اداره ✔ طراحی منحصربه فرد کارتریج جوهرافشان HP 920  

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

كارتريج جوهرافشان در پرينترهاي جوهرافشان استفاده مي‌شوند. در اين كارتريج‌ها، هد جوهر را به نازل انتقال مي‌دهد و در نتيجه عمليات چاپ انجام مي‌شود. در واقع كارتريج جوهرافشان منبع تامين رنگ در پرينتر‌هاي جوهرافشان است. قطره‌هاي ريز جوهر از طريق منافذ ريزي كه در هد وجود دارد روي كاغذ پاشيده مي‌شوند. هر يك از برندهاي توليدكننده دستگاه‌هاي پرينتر و چاپگر، كارتريج جوهرافشان سازگار با دستگاه را نيز مي‌سازند. كارتريج جوهرافشان hp توسط شركت اچ پي ساخته مي‌شود.

کارتریج چیست؟

کارتریج از قطعه‌‌های مختلفی ساخته شده که هر کدام وظیفه‌ای برعهده دارد و نتیجه عملکرد هر کدام، به چاپ ختم می‌شود. کارتریج‌ها در دو نوع تونر و جوهرافشان تولید می‌شوند. کارتریج تونر در پرینترها و چاپگرهای لیزری، کارتریج جوهرافشان برای پرینترها و چاپگرهای جوهرافشان ساخته می‌شوند.

inkjet hp

انواع کارتریج‌های جوهرافشان اچ پي

كارتريج‌هاي جوهرافشان hpدر دو نوع اصل و طرح اصل توليد مي‌شوند. كارتريج‌هاي اصل توسط شركت برند و توليد كننده پرينتر اچ پي، ساخته مي‌شوند. قيمت و كيفيت چاپ در اين نوع كارتريج‎ها بالاست. به همين دليل كشورهاي ديگر شروع به ساخت كارتريج‌هاي جوهرافشان سازگار كردند كه به كارتريج‌هاي طرح اصل معروف هستند. اين كارتريج‌ها داراي انواع مختلفي هستند.

كارتريج جوهرافشان اچ پي Grade A

اين نوع كارتريج يكي از كارتريج‌هاي جوهرافشان طرح اصل است، كه به كارتريج درجه يك معروف است. قطعات داخلي اين كارتريج با كيفيت ساخته مي‌شود. تعداد كاغذهاي كه با اين كارتريج‌هاي جوهرافشان چاپ مي‌شود به اندازه كارتريج‌هاي اصلي است. اين كارتريج را چندين بار مي‌توانيد شارژ كنيد.

رنگ‌هاي كارتريج جوهرافشان hp

طيف رنگي كارتريج‎هاي جوهرافشان hp، تك رنگ (سياه و سفيد)، سه رنگ (آبي، قرمز و زرد) و چند رنگ (تركيب رنگ‎هاي ديگر) است. انتخاب رنگ به نوع پرينتر، كارتريج و كارتان بستگي دارد. در چاپگرهاي جوهرافشان، مخزن هر كدام از رنگ‎ها جدا از يكديگرند.

inkjet hp

عملكرد كارتريج جوهرافشان hp

كارتريج‌هاي جوهرافشان داراي جوهر مايع است. هد كارتريج جوهرافشان وظيفه انتقال جوهر به كاغذ را برعهده دارد. جوهر با حركت هد و از طريق منافذ روي هد، به نازل منتقل مي‌شوند و نازل جوهر را به روي كاغذ منتقل مي‌كند. با استفاده از چيپ، كارتريج‌هاي جوهرافشان اچ پي به دستگاه متصل مي‌شوند.

فرق كارتريج‌هاي پرينترهاي جوهرافشان و ليزري hp

كارتريج‌هاي پرينترهاي جوهرافشان hp با جوهر كار مي‌كنند و در پرينترهاي ليزري، مخزن آن‌ها از تونر پر مي‌شود. در كارتريج‌هاي ليزري hp پروسه چاپ توسط تونر، چيپست و درام كه داخل كارتريج هستند، انجام مي‌شود. پودر تونر توسط نيروي الكتريسيته به درام پرينتر ليزري مي‌چسبد و با استفاده از غلطك طرح مورد نظر روي كاغذ به ثبت مي‌رسد. در حالي كه عمليات پرينت در كارتريج‌هاي جوهرافشان اچ پي، توسط جوهر و با پاشيدن قطره‎هاي جوهر از طريق نازل‌هاي كوچكي كه روي هد پرينتر قرار دارند روي كاغذ قرار مي‌گيرند.

hp inkjet

عمر كارتريج جوهرافشان hp

هر كدام از كارتريج‌ها؛ تونري و جوهري، براي مدت مشخصي ظرفيت چاپ دارند. اين ظرفيت چاپ توسط عوامل مختلفي تعيين مي‌شود. به طور مثال اگر هميشه متن پرينت بگيريد، از ظرفيت كارتريج به بهترين نحو استفاده مي‌كنيد. در صورت چاپ تصاوير يا عكس، به دليل تراكم رنگ‎ها، جوهر بيشتري مصرف مي‌شود و در نهایت تونر یا جوهر زودتر تمام می‌شود. عمر کارتریج جوهرافشان اچ پی نیز به این عوامل بستگی دارد. در صورت سرویس دوره‌ای دستگاه، این مصرف را می‌توانید مدیریت کند. بعد از تمام شدن جوهر، می‌توانید کارتریج را برای چند بار شارژ کنید. البته شارژ کارتریج جوهرافشان به نوع کارتریج جوهر نیز بستگی دارد. برخی از کارتریج‌ها را نمی‌توان دوباره شارژ کرده و برای همین مجدد باید خریداری شود.

مراقبت و نگهداری از کارتریج‌های جوهرافشان اچ پی

-   برای بالا بردن کیفیت چاپ، به کیفیت و کمیت جوهر توجه کنید.

-   در صورت حمل کارتریج، آن‌ها را به صورت افقی حمل کنید.

-   کارتریج‌های جوهرافشان را در دمای بین 0 تا 35 درجه نگهداری کنید.

-   کارتریج‌ها نباید در معرض نور خورشید یا گرد و غبار باشند.

-   زمان پرینت دستگاه را خاموش نکنید.

-   از کاغذهای چسبناک یا منگه دار برای چاپ استفاده نکنید تا به کارتریج آسیبی وارد نشود.

خرید و شارژ کارتریج جوهرافشان hp

براي خريد كارتريج جوهرافشان موردنظرتان، بايد اطلاعات كافي نسبت به پرينترتان داشته باشيد تا بتوانيد كارتريج مناسب پرينترتان را خريداري كنيد. براي گرفتن اطلاعات و راهنمايي بيشتر مي‌توانيد از كارشناس‌هاي مجموعه اچ پي گالري كمك بگيرد. براي شارژ كارتريج جوهرافشان، آن را به مركزي معتبر برده تا شارژ جوهر را انجام دهند. زيرا شارژ بايد با دقت انجام شود، هرگونه خطا و سهل‌انگاري ممكن است به كارتريج آسيب وارد كند.
refill cartridge

نماد اعتماد الکترونیکی

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

مشاوره رایگان و سفارش تلفنی 021-88851183