کارتریج لیزری Canon

 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon i-SENSYS MF-211 toner , i-SENSYS MF-212w toner ,i-SENSYS MF-216n toner , i-SENSYS MF-217w toner , i-SENSYS MF-226dn toner , i-SENSYS MF-229dw toner cartridges ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: LASER44 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2400 برگ A4

  235,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: CANON 3010 , CANON6020 , CANON 6000 , CANON 6030 , CANON 6030W ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 725 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1600 برگ A4

  235,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: L-100, Faxphone L-120, I-Sensys 4120, 4140, 4150, ImageCLASS MF4150, MF4690, Satera MF4120, MF4130, MF4150, MF6570 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: Canon FX10 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  235,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon i-SENSYS MF4410, MF4430, MF4450, MF4550d, MF4570dn, MF4580dn, MF4730, MF4750, MF4780w ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: LASER44 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  235,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP2900/300 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 303 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  275,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon LBP3250 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: 713 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  250,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP3010,3018,3050,3100,3108,3150 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 712 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  290,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon LBP6650, LBP6300, LBP6680, LBP6670, MF5840, MF5940, MF5980 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: 319 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  360,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: FX3 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2700 برگ A4

  280,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon LBP3210 / MF5630 / MF5730 / MF5770 / MF3240 / MF5650 / MF5750 / LBP3200 / MF3110 / MF5600 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: EP27 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4

  340,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon  I-Sensys FAX-L150,  FAX-L150 ,  FAX-L170 , FAXL410 ,  MF4410,  MF4430 , MF4450 , MF4550d ,  MF4550  MF4570dn , MF4570 ,  MF4580 , MF4580dn , MF4580dw ,  MF4730, MF4750 , MF4780w , MF4780 , MF4870dn , MF4890dw , imageCLASS MF4420 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 328 BLACK LASER ✔ قابلیت...

  290,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی✔ پرینترهای سازگار: Canon LBP 1210 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: EP25 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon LBP1120 - LBP1110 - LBP810 - LBP250 - LBP350 - LBP800 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد محصول: EP22 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4

  340,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: پرینتر 623 کانن ،پرینتر 6200 کانن ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 726 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  275,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ پرینترهای سازگار: Canon i-SENSYS LBP-6300dn , LBP-6310DN , LBP-6650dn , LBP-6670dn , LBP-6680x, MF-5840dn , MF-5880dn , MF-5940dn  MF-5980dw ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 719 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2100 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: پرینتر کانن 300، پرینتر کانن 2900 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 703 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  275,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP6000-MF3010-LBP6020 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 325 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1600 برگ A4

  275,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP2900/3000 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 703 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  225,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP3010,3018,3050,3100,3108,3150 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 312 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  225,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: MF6500/6550/6530/6580/656 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 306 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  225,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: پرینتر لیزری 3300 کانن ، پرینتر لیزری 336 کانن ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 708 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: MF6500/6550/6530/6580/6560 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 706 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  225,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP3300/3360 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 308 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  189,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: LBP3210 - MF5630 -MF5730 -MF5770 - MF3240 -MF5650 - MF5750 - LBP3200 - MF3110 - MF5600 - MF3220 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON EP26 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  310,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: Canon i-SENSYS LBP-7100Cn toner cartridges , LBP-7110Cw , MF-623Cn , MF-628Cw , MF-8230Cn ,MF-8280Cw ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: 731 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2400 برگ A4

  435,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: Canon 611cn / Canon 613cdw / Canon 631cn / Canon 633cdw / Canon 635cx ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: 045 ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1300 برگ A4

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی.آبی.زرد.قرمز ✔ پرینترهای سازگار: Canon lbp7018, lbp7010 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: 729 ✔ قابلیت شارژ: تا 3 بار ✔ توان چاپ: 1200 برگ A4

  269,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: Canon MF424dw , Canon MF426dw , Canon LBP214dw , canon MF421dw  ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 052 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار: MF264dw , MF267dw , MF269dw ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 052 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 1700 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  Canon L140,  L120, L90, D450, MF4120 MF4130,  MF4150,  MF4330d, MF4140, MF4350d MF4370dn,  MF4380dn, MF4320d, MF6570, 4050 4120,  4140,  MF4010,  MF4100 MF4110,  MF4120,  ,  MF4150 ,MF4270,  , MF4330d, MF4340d , ... ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON FX9 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان...

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  Canon LBP-3310 , LBP-3370 ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 325 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 7000 برگ A4

  250,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی . آبی . زرد . قرمز ✔ پرینترهای سازگار:  Canon LBP-7200 cdn, LBP-7210 Cdn,MF 8550 cdn, LBP-7660 cdn LBP-7680 cx,8360 cdn,MF 8580 cdw, MF 8330 cdn, MF 8340 cdn, MF 8350 cdn, MF , MF 8380 cdw, MF 8540 cdn, MF 8550 cdn,  ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 718 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 3500 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ پرینترهای سازگار:  Canon LBP-5050,  canon LBP-5050N,  canon MF-8030Cn,  canon MF-8040Cn,  canon MF-8050Cn, canon MF-8080Cw ✔ دارای ضمانت و گارانتی بدون قید و شرط تعویض ✔ کد کارتریج: CANON 325 BLACK LASER ✔ قابلیت شارژ: دارد ✔ توان چاپ: 2200 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

از آنجایی که کمپانی کانن بر پایه عکاسی و در تکمیل لوازم جانبی این هنر بنا شده است، پرینترهای کانن هم می‌توانند بهترین گزینه برای چاپ متون رنگی و گرافیکی شما باشند. پرینترهای لیزری کانن مجهز به یک محفظه رنگ پودری است، که به آن تونر می‌گویند. تعداد چاپ کارتریج پرینتر لیزری کانن زیاد بوده و به همین دلیل از لحاظ قیمت هر پرینت برای شما ارزان‌تر تمام می‌شود. در واقع خرید شما به منزله یک سرمایه‌گذاری در راستای تضمین کیفیت چاپ متون و تصاویر شما محسوب می‌شود. بیشترین استفاده پرینتر سیاه و سفید لیزری کانن، برای چاپ فرم‌ها و اسناد اداری بوده و معمولا برای چاپ اشکال گرافیکی، جدول در اسلاید‌های پاورپوینت، بروشور و نیز کاتالوگ‌های تجاری تبلیغاتی، از پرینترهای رنگی لیزری استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه شما کدام یک از پرینترهای کانن را استفاده کنید، به همان نسبت هم با کارتریج‌های مختلفی سر و کار خواهید داشت، در ادامه به بررسی کارتریج‌های لیزری این برند می‌پردازیم تا ضمن آشنایی شما با کارتریج‌های کانن، راهنمایی برای خرید بهتر را در اختیارتان قرار داده باشیم.

کارتریج‌ لیزری رنگی کانن

کارتریج‌های لیزری کانن دارای مخزن‌های جداگانه تونر، در چهار رنگ متفاوت هستند. در صورتی که شما شاهد اختلال در چاپ بودید، باید همه رنگ‌ها را بررسی کنید، اما ممکن است هر چهار تونر شما نیاز به تعویض نداشته باشند و برای اصلاح خروجی چاپ، نیاز به تعویض یکی از تونرها داشته باشید. یعنی برای شارژ کارتریج لیزری رنگی پرینتر کانن، شما به دلخواه، می‌توانید یکی از تونرها را تعویض کنید. پک کامل تونر در رنگ‌های اصلی شامل آبی (Cyan)، قرمز (Magenta)، زرد (Yellow) و مشکی (Black) است، که در صورت تمایل، می‌توانید پک کامل را تهیه کنید. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که در صورت شارژ یکی از تونرها، کیفیت چاپ شما محدود نخواهد شد.

کارتریج لیزری سیاه و سفید کانن

در کارتریج‌های سیاه و سفید لیزری کانن شما فقط به تونر مشکی نیاز دارید و به محض اینکه کیفیت چاپ شما مختل شود، می‌توانید از روی برگه‌هایی که چاپ می‌کنید این را متوجه شوید. کارتریج هایی که چیپست ۱۰۰ درصد دارند، با تمام شدن تونر، چیپست آن به ۰می‌رسد که نشان دهنده‌ تمام شدن تونر است و با اروری که دستگاه می‌دهد، می‌توانید این را متوجه شوید. البته ممکن است در زمان شارژ، بسیاری از کارتریج‌هایی که چیپست آن به ۰ رسیده تعویض نشود، که این موضوع در پرینت شما مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ اما ممکن است پرینتر شما باز هم ارور دهد. اگر هنگام پرینت گرفتن، وسط صفحه به صورت عمودی از بالا تا پایین سفید پرینت شود، نکته دیگری است که شارژ کارتریج را به شما یادآور می‌شود. همین‌طور با تمام شدن تونر داخل کارتریج، مخزن ضایعات پر می‌شود و تونر ممکن است در وسط صفحه، قسمت راست و یا قسمت چپ کاغذ، پخش شود.

قیمت کارتریج لیزری کانن

با توجه به اینکه پرینتر شما رنگی یا سیاه و سفید باشد، هزینه‌هایتان متفاوت خواهد بود. همان‌طور که در پاراگراف قبل اشاره کردیم، در صورتی که چیپست هم نیاز به تعویض داشته باشد، شما هنگام شارژ کارتریج لیزری پرینتر کانن، قیمت بیشتری را متقبل می‌شوید، اما در صورتی که چیپست دستگاهتان نیازی به تعویض نداشته باشد، هزینه‌هایتان کاهش پیدا می‌کند. همین‌طور تعداد تونرهایی که نیاز دارید، یکی دیگر از پارامترهای تعیین کننده قیمت کارتریج است. مثلا در پرینترهای سیاه و سفید، شما فقط یک رنگ داشته و برای شارژ کارتریج، داشتن تونر مشکی کفایت می‌کند.

شارژ کارتریج لیزری

هنگام شارژ کارتریج‌های رنگی و سیاه و سفید کانن رعایت یکسری نکته ضروری است، که به طور مشترک، برای همه پرینترها باید آن را در نظر داشت. اگر تونر بیش از حد لازم داخل کارتریج ریخته شود، کارتریج شما دچار تونر ریزی شده و بنابراین، قطعات دیگر دستگاه پرینت شما را با مشکل رو به رو می‌کند، پس برای شارژ کارتریج لیزری، بهتر است دقت لازم را داشته باشید و کار خود را به کسانی بسپارید که در این زمینه تخصص لازم را دارند. 

خرید کارتریج لیزری کانن

همه کارتریج‌ها در دو نوع اصلی و طرح در بازار هستند. برای خرید کارتریج لیزری اصلی کانن، توصیه می‌کنیم به مراکزی مراجعه کنید که دارای اعتبار لازم هستند. چون ممکن است هزینه‌ای برابر با کارتریج اورجینال را پرداخت کنید، اما خرید درستی انجام نداده باشید. مشاوران ما در اچ‌پی گالری، آماده پاسخگویی به سوالاتتان هستند.

راه‌های تشخیص کارتریج‌ اصلی لیزری کانن

لیبلی بر روی سطح خارجی همه کارتریج‌های کانن وجود دارد که به آن لیبل امنیتی گفته می‌شود. این لیبل بر روی سطح خارجی همه کارتریج‌های تونر کانن قابل مشاهده است. همچنین لوگویی برجسته با عنوان کانن، بر روی بدنه کارتریج درج شده است؛ این لوگو بر روی همه کارتریج‌های اصلی کانن موجود است و برجستگی آن با دست قابل حس است.

مورد دیگری که در این زمینه قابل توجه است، کارتریج‌های جوهری کانن هستند. اصل بودن کارتریج‌های کانن را، علاوه بر هولوگرام موجود بر روی محصول، به سادگی می‌توان از روی کیفیت چاپ آن‌ها تشخیص داد. چون هیچ محصول غیراصلی  هیچ وقت خروجی مشابه با کارتریج اصلی را در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

یکی از ویژگی‌های اصلی هولوگرام‌های موجود بر محصولات کانن، این است که وقتی زیر نور، از زاویه مقابل، به این هولوگرام نگاه کنید، درخششی مانند طلا دارد، اما زمانی که به صورت افقی و از یک زاویه کج، این برچسب را بررسی کنید، رنگ آن مایل به سبز تیره خواهد بود. جالب است بدانید، هیچ فرد متقلب و کلاهبرداری تاکنون موفق نشده از این هولوگرام، کپی کند. بنابراین شما با تشخیص اینکه هولوگرام اصلی است، می‌توانید از خرید خود مطمئن شوید.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

مشاوره رایگان و سفارش تلفنی 021-88851183