بلید

از جمله موارد مصرفی در پرینتر های لیزری وایپر بلید ها و دکتر بلید ها میباشند. این ابزار ها که شامل یک تیغه پلاستیکی خنثی هستند، بترتیب وظیفه پاک سازی تونر اضافی از سطح درام و همچنین پاک سازی تونر موجود بر سطح مگنت رولر را دارند. تونر های جمع آوری شده توسط این ابزار ها ب همخزن های مخصوصی که در کارتریج وجود دارد منتقل میشوند و لازم است تا هر چند وقت یکبار تخلیه شوند. در واقع بلید ها موجب میشوند که تونر به مقدار کافی به مگنت برسد. hp-gallery با ارائه انواع مختلف بلید ها با مناسب ترین قیمت ها همواره کوشیده است تا نیاز های کارابران را به بهترین نحو پاسخ دهی کند.

بلید  

( 2 محصول وجود دارد )