ریبون و کاغذ پرینتر

ریبون ها و کاغذهای پرینتر، ابزاری برای چاپ عکس های شما توسط نوع خاصی از پرینترهای چاپ عکس می باشد. این ریبون ها و کاغذ ها به صورت ست و در بسته بندی هایی قرار دارند که ظرفیت مشخصی کاغذ برای چاپ دارند. نوع کاغذ این ریبون های پرینتر براق بوده و عکس های با کیفیتی چاپ نموده و تحویل شما می دهد. کاغذ و ریبون های پرینترهای چاپ عکس، به عنوان کارتریج های این پرینترها به حساب می آیند.

اچ پی گالری، پیشرو در عرضه انواع پرینترها

ریبون و کاغذ پرینتر 

( یک محصول وجود دارد. )