زیر مانیتوری

چرا از زیر مانیتوری استفاده کنیم؟

محل قرار گرفتن نمایشگر در اکثر موارد مورد توجه کاربران قرار نگرفته به همین علت مشکلات و عوارض جبران ناپذیری را در طول زمان برای استفاده کنندگان پدید می آورد.

عوارض ناشی از نشستن نامناسب :

از این عوارض میتوان به سر درد و دردهای ستون فقرات (گردن و کمر ) اپراتورها و کاربران رایانه اشاره کرد . زاویه دید نامناسب نیز باعث خستگی و چشم میگردد.

299,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

چرا از زیر مانیتوری استفاده کنیم؟

محل قرار گرفتن نمایشگر در اکثر موارد مورد توجه کاربران قرار نگرفته به همین علت مشکلات و عوارض جبران ناپذیری را در طول زمان برای استفاده کنندگان پدید می آورد.

عوارض ناشی از نشستن نامناسب :

از این عوارض میتوان به سر درد و دردهای ستون فقرات (گردن و کمر ) اپراتورها و کاربران رایانه اشاره کرد . زاویه دید نامناسب نیز باعث خستگی و چشم میگردد.

ارتفاع نامناسب نمایشگر از خمیدگی و افتادگی شانه ها و در نتیجه ستون فقرات که یکی از دردهای شایع امیروزی است جلوگیری می کند.

بهترین حالت نشستن : 

نشستن پشت نمایشگر باید به صورتی باشد که بالاترین قسمت صفحه ی نمایشگر در امتداد دید کاربر قرار میگیرد و همچنین فاصله ی بین چشم ها تا صفحه ی نمایشگر بین 30 تا 60 سانتی متر و در بهترین حالت 46 سانتی متر توصیه شده است.