ترفند پاک کردن هد دائمی پرینتر : زمانی که در پرینتر شما هد پرینتر و کارتریج جوهر از هم جدا باشند هد پرینتر کثیف شده وذر چاپ خطوط اضافی ایجاد می کند. بنابر این لازم است پاکسازی شود.این هدها را نباید از هم جدا کرد چون به صورت میلیمتری و دقیق باید جایگذاری شوند.اما این هدها کثیف شده و یا جوهر خشک شده بر روی آنها قرار میگیرد.که ابعث اختلال در چاپ میشود.در حالت خاموشی هد سفت شده و در یک جا قرار میگیرد.برای تکان دادن آن باید هد را از حالت قفل شده خارج کنید.برای این کار پرینتر را روشن کرده و به محض حرکت هد سیم برق پرینتر را از پریز برق بیرون بکشید.حالا قابل حرکت است.

دستمال خیسی را زیر سری پرینتر بکشید.با یک دست محکم نگه دارید و با دست دیگر سری را به آرامی به جلو و عقب حرکت دهید.سپس مکانی را که در حالت خاموش هد در آن قرار میگیرد را هم پاک کنید.چون درآنجا هم بیشتر اوقات گرد و خاک و یا جوهر خشک شده قرار میگیرد.وقتی پاکسازی تمام شد دوباره سیستم را به برق وصل کنید.

هد پرینتر به مکان اول یاز میگردد.بعد از پاکسازی پرینتر شما دوباره بدون هیچ خط اضافی چاپ خواهد کرد.