کدهای کاربردی برای فکس لیزری KX-MB2025/2030 پاناسونیک:

 • تنظیم ذخیره شماره و نام در دفتر تلفن فکس از طریق کامپیوتر:

شما می توانید شماره و نام های پرکاربرد را در حافظه دستگاه های فکس پاناسونیک خود ذخیره کنید. با اتصال دستگاه به کامپیوتر و باز کردن برنامه Multi-Function station از روی دسکتاپ سیستم که بعد از نصب درایور ظاهر خواهد شد. به روش زیر عمل کنید:

       Multi-Function station —> Remote Control —> Phone Book  —> Name & Tel NO —> Add —> OK —> pass:1234 —> OK

 • نحوه شماره گیری با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه فکس:

باید دستگاه در حالت فکس قرار گرفته شده باشد. دکمه Copy Size /Phone book  را فشار داده و با استفاده از  دکمهای ↓↑ شماره و نام مورد نظر را پیدا کرده و برای برقراری تماس دکمه Monitor را فشار دهید.

 • تنظیم تاریخ و ساعت -کد ۱۰۱:

به این ترتیب شما می توانید  سال میلادی و ساعت دستگاه فکس پاناسونیک خود را تنظیم کنید.

SET <—  تنظیمات مورد نظر <—  MENU -–>  # -–> 101 -–>  SET

http://www.hp-gallery.com/58-%D9%81%DA%A9%D8%B3

 • تنظیم لوگوی فکس – کد  ۱۰۲:

این کد برای درج نام شرکت یا فروشگاه شما هنگام ارسال فکس می باشد که در بالای صفحه نوشته می شود.

SET <— نام مورد نظر <—MENU  -–> # -–> 102 -–> SET

 • تنظیم شماره فکس -کد  ۱۰۳:

این کد برای تنظیم شماره فکس شرکت یا فروشگاه شما می باشد.

SET <-—  شماره مورد نظر <-—  MENU  -–> # —–> 103  -–>  SET

 • تنظیم تغییرات زنگ فکس -کد ۱۶۱:

با این روش می توانید از ۳ نوع زنگ A,B,C زنگ دلخواه را انتخاب کنید.

SET <—— تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 161 —–> SET

پرینتر+ فکس+اسکنر+کارتریج+ریبون+رول+درام+تونر+ملزومات+اداری+کارتریج+لیزری+کارتریج +جوهرافشان

 • تنظیم صدای دکمه های فکس – کد ۱۶۵:

این کد برای خاموش یا روشن کردن صدای دکمه های فکس استفاده می شود.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 165 —–> SET

 • تنظیم تعداد زنگ برای قرارگرفتن در حالت فکس – کد ۲۱۰:

با این کد می توانید تعداد دفعاتی که دستگاه فکس باید زنگ بخورد تا به حالت دریافت اتوماتیک برود را تنظیم کنید (از ۱ تا ۹ زنگ -پیش فرض ۲ است). البته این مورد هنگامی است که فکس در حالت Auto Answer باشد.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 210 —–> SET

 • تنظیم پرینت تماس های ورودی برای ۳۰ شماره – کد ۲۱۶:
با این کد، دستگاه به شکل خودکار پس از ۳۰ تماس ورودی یک گزارش از این تماس ها پرینت خواهد گرفت. این تنظیم در حالت پیش فرض OFF است.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 216 —–> SET

 • تنظیم پاک کردن دفترچه تلفن دستگاه – کد ۲۸۹:
با این می توانید تمام شماره تلفن های ذخیره شده خود را پاک کنید.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 289 —–> SET

 • تنظیم مربوط به پرینت گزارش ارسال فکس – کد ۴۰۱:
با این کد شما می توانید دستگاه فکس خود را به گونه ای تنظیم کنید که در هنگام عدم موفقیت در ارسال فکس (ERROR) یک گزارش از عدم موفقیت فکس پرینت بگیرد. یا با خاموش (OFF) کردن این تنظیم از پرینت این گزارش جلوگیری کنید و یا روشن کردن تنظیم (ON) گزارش موفقیت یا عدم موفقیت فکس خود پرینت شود.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 401 —–> SET

 • تنظیم زمان SAVE POWER – کد ۴۰۳:
با این کد شما می توانید مدت زمانی که می خواهید دستگاه فکس آماده به کار باشد را تغییر دهید. این کد مربوط به حالت اسکن کپی و فکس می باشد. (از ۵ تا ۶۰ دقیقه)
نکته: اگر شما استفاده زیادی از دستگاه فکس چند کاره خود در مراتب زمانی نزدیک به هم دارید، بهتر است این زمان را بالاتر از حالت پیش فرض که ۵ دقیقه است تنظیم کنید و در غیراین صورت در حالت حداقل باشد.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 403 —–> SET

 • تنظیم سرعت ارسال فکس – کد ۴۱۸:
با این کد شما می توانید سرعت ارسال فکس خود را در دو حالت ۳۳٫۶Kbps  یا ۱۴٫۴Kbps تنظیم کنید، که به خط تلفن شما بستگی دارد. پیش فرض ۳۳٫۶

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 418 —–> SET

 • تنظیم دریافت فکس از طریق کامپیوتر PC Fax – کد ۴۴۲:
با این کد می توانید با روشن کردن این حالت (Always) فکس های دریافتی خود را به جای پرینت، روی کامپیوتر ذخیره کنید و بعد در صورت نیاز آن را پرینت کنید. یا اینکه این تنظیم را برای حالتی که فکس به کامپیوتر وصل است (Connected) روشن کنید .این تنظیم به شکل پیش فرض Off است .
نکته: این قابلت برای افراد و شرکت هایی که در طی روز تعداد زیادی فکس دریافت می کنند و نیازی به پرینت همه آنها ندارند بسیار مفید (صرفه جویی در کاغذ و تونر دستگاه) است.

SET <——  پسوورد پیش فرض ۱۲۳۴ <——  SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 442 —–> SET

 • تنظیم صدای هشدار آگاهی از دریافت فکس در حالت PC Fax- کد ۴۵۱:
با این کد می توانید پس از دریافت فکس روی کامپیوتر خود با یک هشدار صوتی اطلاع پیدا کنید. البته این تنظیم در حالت اولیه OFF می باشد.

 SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 451 —–> SET

 • تنظیم تغییرات پیش فرض حالت آماده به کار دستگاه در دو حالت کپی و فکس – کد مربوطه ۴۶۳:
با این روش می توانید حالت پیش آماده به کار دستگاه فکس را از کاربری کپی به فکس یا بلعکس تغییر دهید .

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑<—— MENU —–> # —–> 463 —–> SET

 • تنظیم حالت ذخیره تونر TONER SAVE – کد ۴۸۲:
با این کد می توانید با روشن کردن این تنظیم در مصرف تونر دستگاه فکس چند کاره خود صرفه جویی کنید. حالت پیش فرض برای این تنظیم OFF می باشد که درصورت تغییر نمونه پرینت کمی کم رنگ تر می شود.

SET <——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑ <—— MENU —–> # —–> 482 —–> SET

 • تنظیم مشاهده شماره تلفن های تماس های ورودی و تماسهای خروجی از طریق کامپیوتر:

با این تنظیم می توانید با اتصال دستگاه فکس به کامپیوتر و باز کردن برنامه Multi-Function station از روی دسکتاپ که پس از نصب درایور ظاهر خواهد شد. به روش زیر عمل کنید:

    Multi-Function station—–> Remote Control —–>Journal             برای لیست تماس های خروجی

    Multi-Function station—–> Remote Control —–> Caller ID             برای لیست تماس های ورودی

 •  Reset کردن دستگاه فکس پاناسونیک:

Reset کردن دستگاه فکس بیشتر در مواقعی که ایرادی را برطرف کرده اید، اما هنوز دستگاه فکس در مورد آن هشدار می دهد مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته : Reset دستگاه فکس باعث برگشت تنظیمات دستگاه به حالت کارخانه ای می شود.

با استفاده از دکمه های <—-      —–> به گزینه MENU —–> SET —–> SET—–> Restore Default Reset