بدست آوردن IP پرینتر تحت شبکه : کلیدهای WIN+R را بزنید و در کادر RUN عبارت CONTROL را وارد کرده وENTER بزنید.
بر روی HARDWARE AND SOUND کلیک و DEVICES AND PRINTERS را انتخاب کنید.
بر روی آیکون پرینتر موجو در شبکه راست کلیک و PRINTER PROPERTIES رابزنید.
در سر برگ GENERAL در کادر مقابل LOCATION IP مورد نظر قرار دارد.
اگر ایم کادر خالی بود به سر برگ PORTS رفته ، در لیست موجود تنها گزینه ای که تیک دار است را انتخاب کنید و CONFIGURE PORT را بزنید.
در پنجره PRINTER NAME OR IP ADDRESS به IP خواهید دید.