بوش سر مگنت :

بوش سر مگنت ها در دو طرف مگنت قرار می گیرند . بوش مگنت ها در دو طرف مگنت قرار گرفته روی مخزن کارتریج در کنار مگنت ها قرار دارند . مگنت ها بسیار قابلیت آهن ربا دارند و  جنس بدنه ی بوش سر مگنت پلاستیکی است و ظرافت خاصی نیز دارد .

بوش سر مگنت

خیلی جالب است بدانید که با نبود بوش سر مگنت ها در اصل کارتریج به هیچ کاری نمی آید زیرا این دو قطعه ی ریز در کناره های مگنت باعث می شوند که چاپ روی کاغذ کامل انجام شود . زیرا اگر این دو قطعه نباشند باعث می شود چاپ در کناره های کاغذ صورت نگیرد .

بوش مگنت

کارتریج های جوهرافشان به هیچ عنوان دارای بوش نیستند و این بوش ها فقط در کارتریج های لیزری دید می شود . با این که بوش ها قطعات بسیار ریزی دیده می شوند ولی در اصل کاره اصلی کارتریج را آن ها انجام می دهند . بوش ها معمولا در رنگ های مشکی و سفید دیده می شوند و بسیار باید هنگام استفاده از آن ها مراقب بود زیرا ظرافت بسیاری دارند .

بوش های سر مگنت معمولا پس از استفاده ی زیاد در کارتریج امکان شکنندگی دارند . پس فردی که کارتریج شما را شارژ می کند باید به این نکته توجه داشته باشد که چک کردن بوش مگنت ها از مهمترین کارها است که باید انجام شود .

بوش مگنت ها دایره ای شکل هستند و جز قطعات کارتریج حساب می شوند . در هر کارتریج دو بوش مگنت قرار می گیرد .

بوش سر مگنت