فیوزینگ

یکی از پر مصرف ترین و پر کار آمد ترین قطعه های پرینتر و کپی فیوزینگ است . فیوزینگ ها کار اصلی چاپ پرینتر را انجام می دهند . از مهمترین کارهای آن در چاپ ذوب کردن تونر روی کاغذ است . فیوزینگ ها در پرینتر از یک المنت گرم کننده تشکیل شده است . در برخی از پرینتر ها و دستگاه های کپی پس از خراب شدن و به مشکل خوردن فیوزینگ به شما هشدار تعویض و یا تعمیر فیوزینگ را می دهد .

فیوزینگ 

( یک محصول وجود دارد. )