آنتی ویروس

یکی از مهمترین عواملی که ممکن است ویندوز و یا گوشی موبایل ما خراب شود و یا کند شود وجود ویروس است . ویروس یکی از مهمترین عوامل تخریب سیستم است . با داشتن یک آنتی ویروس خوب شما می توانید سیستم هایتان را بیمه کنید . یکی از خصوصیات مهمی که حتما باید یک آنتی ویروس داشته باشد سرعت بالای آن است . قطعا یک آنتی ویروس فضای زیادی از سیستم شما را اشغال نمی کند ولی می تواند کاری کند که سیستم شما در آرامش کامل به سر ببرد .

آنتی ویروس 

( یک محصول وجود دارد. )