کارتریج 12Aشوقی

کارتریج 12A شوقی

تعدادچاپ: 2500

سازگار با دستگاه های

1010 پرینتر- 1012 پرینتر- 1015 پرینتر- 3055 پرینتر- 3052 پرینتر- 3050 پرینتر- 3030 پرینتر- 3020 پرینتر- 3015 پرینتر- 1022 پرینتر- 1020 پرینتر- 1018 پرینتر

نماد اعتماد الکترونیکی

1,190,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

2500
1010- 1012- 1015- 3055- 3052- 3050- 3030- 3020- 3015- 1022- 1020- 1018
شوقی

کارتریج12aشوقی

تعدادچاپ: 2500

سازگار با دستگاه های

1010 پرینتر- 1012 پرینتر- 1015 پرینتر- 3055 پرینتر- 3052 پرینتر- 3050 پرینتر- 3030 پرینتر- 3020 پرینتر- 3015 پرینتر- 1022 پرینتر- 1020 پرینتر- 1018 پرینتر