خرید کارتریج FX10 شوقی

خرید کارتریج FX10 شوقی

ایرانی و با ضمانت

CARTRDIGE SHOGHI FX10 LASER

قابل استفاده در پرینتر های :

پرینتر MF4000 / پرینتر 4100 / پرینتر 4200 / پرینتر 4300 / پرینتر 4370 / پرینتر 4330 / پرینتر 4340 / پرینتر 4660 / پرینتر 4690 / پرینتر 4350 / پرینتر 4010 / پرینتر 4600 / پرینتر D440 / پرینتر D450 / پرینتر FAX-L95 / پرینتر L100 / پرینتر L120 / پرینتر L140 / پرینتر L160

Give a Name

نماد اعتماد الکترونیکی

1,490,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

2100 برگ
مشکی-Black
پرینتر MF4000 / پرینتر 4100 / پرینتر 4200 / پرینتر 4300 / پرینتر 4370 / پرینتر 4330 / پرینتر 4340 / پرینتر 4660 / پرینتر 4690 / پرینتر 4350 / پرینتر 4010 / پرینتر 4600 / پرینتر D440
FX10
شوقی-Shoghi

خرید کارتریج FX10 شوقی

ایرانی و با ضمانت

CARTRDIGE SHOGHI FX10 LASER

رنگ : مشکی-Black

تعداد چاپ : 2100 برگ

قابل استفاده در پرینتر های :

پرینتر MF4000 / پرینتر 4100 / پرینتر 4200 / پرینتر 4300 / پرینتر 4370 / پرینتر 4330 / پرینتر 4340 / پرینتر 4660 / پرینتر 4690 / پرینتر 4350 / پرینتر 4010 / پرینتر 4600 / پرینتر D440 / پرینتر D450 / پرینتر FAX-L95 / پرینتر L100 / پرینتر L120 / پرینتر L140 / پرینترL160