ریکو

شرکت ریکو در سال 1936 توسط انیسیتوی ریکن تاسیس گردید که دفتر مرکزی آن در ساختمان ریکو در منطقه چوئو در توکیو می باشد . شرکت ریکو در زمینه تولید محصولات الکترونیکی فعایت می نماید که حیطه اصلی فعایت خود را در زمینه انواع دوربین و نیز تجهیزات اداری مانند چاگر ها ،دستگاه های کپی و یا فکس قرار داده شده است.

ریکو 16 محصول وجود دارد