کارتریج 49A شوقی

کارتریج49Aشوقی

تعداد چاپ:

2000

قابل استفاده در دستگاههای:

1320 پرینتر- 1160 پرینتر- 3390 پرینتر- 3392 پرینتر

کارتریج1320،کارتریج1160،کارتریج3390،کارتریج3392،

خرید کارتریج،کارتریج49A،تونرکارتریج49،کارتریج تونر49،

Toner Cartridge 49a,

نماد اعتماد الکترونیکی

1,190,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

2500
1320- 1160- 3390- 3392
شوقی

کارتریج49Aشوقی

تعداد چاپ:

2000

قابل استفاده در دستگاههای:

1320 پرینتر- 1160 پرینتر- 3390 پرینتر- 3392 پرینتر

کارتریج1320،کارتریج1160،کارتریج3390،کارتریج3392،

خرید کارتریج،کارتریج49A،تونرکارتریج49،کارتریج تونر49،

Toner Cartridge 49a,