جدید کارتریج ایرانی شوقی 85a

کارتریج 85aایرانی شوقی

ماشینهای اداری شوقی

قابل استفاده در دستگاه های:

1102-1102W- 1132- 1214- 1212-1217

ظرفیت چاپ:2000

پرینتراچ پی 1102

تونر85،تونر1102،تونر1109،تونر1132

پرینتراچ پی1109

499,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

2000
1102-1102W- 1132- 1214- 1212-1217
شوقی

ماشین های اداری شوقی

قابل استفاده در دستگاه های:

ظرفیت چاپ:2000

پرینتراچ پی1109

پرینتراچ پی1109

پرینتراچ پی1132

پرینتراچ پی1217

پرینتراچ پی1212

پرینتراچ پی1214

کارتریج 85a,کارتریج85،کارتریج تونر85،تونرکارتریج85،Cartridge85a,Cartridge laserjet 85a,

;hvjvd[,تونراچ پی 85،j,kv ;hvjvd[,j,تونر، hp85،تونر85،تونر1102،تونر1132،تونر1109،